Hop til indhold

Det inkluderende læringsmiljø

FGU har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse.

Uddannelsens formål skal opnås i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den skal bidrage til at styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer. Det betyder blandt andet, at uddannelsen har plads til elever med forskellige forudsætninger, ønsker og behov. Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt.

Når læringsmiljøet er inkluderende, betyder det blandt andet, at eleven fysisk, socialt og fagligt har mulighed for at deltage aktivt og påvirke arbejdet og fællesskabet. Skolen skal derfor arbejde for at gøre det let for eleven at blive en del af fællesskabet og skabe arbejdsmæssige og venskabelige relationer til andre elever. Det handler om tilrettelæggelse af både elevens første møde med skolen, den indledende tid på skolen og den løbende opfølgning. I den sammenhæng er tydelige strukturer, rytmer og forventninger samt rammesættende lærere vigtige.

Et inkluderende læringsmiljø er kendetegnet ved elevernes ligeværdige men forskellige deltagelse i opgaverne. Alle elever skal have mulighed for at bidrage reelt og betydningsfuldt til opgaven, også hvis deltagelsesmulighederne ligger i periferien af arbejdsfællesskabet. Opgaverne for eleverne skal derfor tilrettelægges med forskellige deltagelsesmuligheder og sværhedsgrader. 

 
Sidst opdateret: 26. juli 2023