FGU skal være et sammenhængende fagligt og socialt skolemiljø med et stærkt ungdomsmiljø og fællesaktiviteter for de unge. Uddannelsesforløbene tager udgangspunkt i den enkelte unges progressionsmål og har fokus på, at alle de unge skal inkluderes i fællesskabet.

Undervisningens tilrettelæggelse

Al undervisning på FGU har en relation til praksis. For både almene fag og faglige temaer centrerer undervisningen sig om at gøre det faglige virkelighedsnært, så for eksempel teorier fra de faglige områder kædes sammen med det, de unge arbejder med i praksis. Dette kan både ske gennem undervisning i almene fag, i værksted eller i praktik, alt efter hvilket spor den unge går på.

Samtidig har uddannelsen fokus på at følge den enkelte elevs personlige, sociale og faglige progression. Derfor får eleven løbende feedback, og der holdes løbende evaluerings- og vejledningssamtaler mellem lærer og elev om elevens udbytte af undervisningen.

Undervisningen tager afsæt i læreplaner og fagbilag samt 15 didaktiske principper. De 15 didaktiske principper trækker på elementer fra handlingsorienteret, praksisorienteret, erhvervspædagogisk og læreteoretisk didaktik og skal kendetegne undervisningen i alle fag og faglige temaer samt de øvrige aktiviteter på FGU. Samlet set danner de 15 didaktiske principper afsættet for FGU gennem et fokus på læring i praksis, struktur og progression og et inkluderende læringsmiljø. Læs mere om de didaktiske principper (emu.dk).

Unge, der har brug for særlige hensyn og ikke kan deltage i bestemte undervisningsformer på FGU, bliver støttet, for eksempel gennem adgang til specialpædagogisk støtte og ordblindeundervisning. Målet er, at den unge bliver i stand til at deltage på lige fod med andre unge.

Fokus på det sociale fællesskab

FGU har et særligt fokus på at skabe et attraktivt socialt liv for de unge. Derfor er FGU bygget op omkring hold- og arbejdsfællesskaber, og der skabes rammer, som naturligt rummer for eksempel fælles sociale arrangementer, musik, kreative aktiviteter, idrætsaktiviteter, museumsbesøg og relevante ekskursioner. Det sociale liv kan desuden understøttes ved skolens madordning og fællesskabet omkring måltidet samt en trivselspolitik, der blandt andet kan indeholde aktiviteter for forebyggelse af og opfølgning på mobning, herunder krænkende adfærd på de sociale medier.

En dag som FGU-lærer

Uddannelsesforbundet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udskrev i slutningen af 2018 en konkurrence, hvor interesserede kunne skrive om deres visioner for arbejdslivet efter cirka et år i den spritnye uddannelse. Thomas Jakobsen, matematiklærer på VUC Lyngby, og Lotte Max Ibsen Bank, dansklærer på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, har vundet konkurrencen. Thomas og Lotte har med deres baggrund som lærere fra både et VUC og en produktionsskole givet et meget konkret bud på en god arbejdsdag på FGU. Artiklen udfolder også, hvordan samarbejdet mellem lærerne på kryds og tværs kan sikre den praksisnære fokus i undervisningen. Læs artiklen (pdf). 

Sidst opdateret: 10. januar 2020