Kompetenceudviklingen skal bidrage til at skabe en fælles kultur, professionsidentitet og de kompetencer, som er nødvendige for at nå i mål med de politiske ambitioner for FGU. Det vil sige, at FGU bliver den vej, der giver unge uden uddannelse og job, kompetencer, kundskaber, motivation og dannelse til at kunne komme videre i uddannelsessystemet eller få et job.

Mere konkret skal kompetenceudviklingen for lærere bidrage til, at:

  • udvikle lærernes samarbejde og skabe en fælles kultur og professionsidentitet.
  • styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber ift. FGU-didaktikken og målgruppen.
  • styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen.

Kompetenceudviklingen for lederne skal styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse i en FGU-kontekst.

FGU-institutionerne tildeles midler

I alt er der afsat 133,2 mio. kr. (2019-niveau) fordelt i perioden 2019 – 2022 til kompetenceudviklingen. Hovedparten af midlerne (ca. 125 mio.) tildeles FGU-institutionerne. Institutionerne kan, inden for det definerede formål og på baggrund af en række centralt fastsatte krav til form og indhold på kompetenceudviklingen, vælge leverandør. Der stilles blandt andet krav om, at kompetenceudviklingsforløbene primært skal være fælles praksisnære forløb for lærergrupper, som fremmer samarbejde og løsning af fællesopgaver. Indholdsmæssigt tilrettelægges kompetenceudviklingen, så lærerne styrkes i at undervise efter den pædagogik og didaktik, der kendetegner FGU.

FGU-institutionerne skal årligt udforme en institutionsudviklingsaftale, der skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets FGU-læringskonsulenter. Institutionsudviklingsaftalen skal beskrive og begrunde valg af kompetenceudviklingsforløb og leverandør.

Professionshøjskolerne udvikler forløb

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indgik i efteråret 2018 en partnerskabsaftale med den samlede sektor af professionshøjskoler. Partnerskabet skal understøtte, at der etableres et landsdækkende tilbud fra professionshøjskolerne om kompetenceudvikling af høj faglig kvalitet til de nye FGU-institutioner. 

Professionshøjskolerne udviklede i vinteren 2018/19 kompetenceudviklingsforløb for FGU-institutionerne. De udviklede forløb passer i indhold og form til de forventninger, der er til kompetenceudviklingen: 

  • De første kompetenceudviklingsforløb, der afholdes fra sommeren 2019, forventes at blive offentliggjort i foråret 2019.
  • De kompetenceudviklingsforløb, der afholdes fra 2020 og frem, forventes at blive offentliggjort i efteråret 2019.
Sidst opdateret: 10. januar 2020