Hop til indhold

Den 10. maj 2017 præsenterede regeringen sit udspil til reform af det forberedende område. Udspillet kom på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse.

Centrale elementer i udspillet

Med udspillet skulle det sikres, at flere unge kommer godt videre fra grundskolen uden at fare vild i systemet. Centrale elementer i udspillet lød således:

  • Seks forberedende tilbud slås sammen til én ny Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen skal ruste de unge under 25 år, som hverken har job eller uddannelse, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet.
  • Nye institutioner etableret i kommunale samarbejder skal sikre uddannelsesdækning i hele landet. Cirka 75 uddannelsessteder – heraf 25 moderinstitutioner – skal være økonomisk bæredygtige og have faglig bredde med plads til lokale løsninger.
  • Kommunerne skal have et samlet ansvar for de unge og følge alle unge op til 25 år. De unge skal sikres én koordineret indgang til en sammenhængende kommunal ungeindsats og én plan, der leder mod uddannelse eller job.
  • En ny uddannelsespolitisk målsætning skal rumme alle unge, og de unge skal uddanne sig, mens de er unge. I 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse og andelen af de unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
Sidst opdateret: 25. november 2022