Hop til indhold

Interessentfølgegruppen til reformen

Ministeriet nedsatte en interessentfølgegruppe i forbindelse med implementeringen af FGU, som skulle bidrage til løbende dialog mellem ministeriet og de aktører, der skulle realisere initiativerne i den politiske aftale. Interessentfølgegruppen eksisterer frem til 2021, og der afholdes løbende møder med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Følgende foreninger er repræsenteret i gruppen:

 • FGU Danmark
 • Dansk HF & VUC
 • VUC bestyrelsesforeningen
 • Uddannelsesforbundet
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner
 • Danske Erhvervsskoler, -Gymansier og lederne
 • Ungdomsskoleforeningen
 • Børne- og Kulturchefforeningen 
 • Modstrøm (FGU-elevorganisation)
 
Sidst opdateret: 8. juni 2021