; Hop til indhold

Eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen, retsinformation.dk) er gældende ved prøver på FGU. Eksamensbekendtgørelsen fastsætter rammer for blandt andet prøvens tilrettelæggelse og gennemførelse, censur og klagemuligheder.

Bedømmelse

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen, retsinformation.dk) er gældende ved bedømmelsen på FGU. Ved bedømmelse af en elev i almene fag fastsættes der en karakter efter 7-trins-skalaen. En elev, der går til prøve i et fagligt tema, bedømmes bestået/ikke bestået.

Sidst opdateret: 24. april 2020