Hop til indhold

På FGU er der tre forskellige prøveformer; portfolioprøve, praktisk prøve på én arbejdsdag og praktisk prøve over flere arbejdsdage. Prøveformerne skal understøtte undervisningens praksisrettede tilrettelæggelse, og prøvesituationen skal dermed afspejle undervisningen i så høj grad som muligt

Læreplaner og fagbilag for fagene og de faglige temaer på FGU beskriver hvilke(n) prøveform(er), der er mulige for det enkelte fag. For nogle faglige temaer er der kun én mulig prøveform og for andre er alle tre prøveformer mulige. FGU-institutionen skal ud fra mulighederne beslutte hvilken prøveform, der skal gælde på institutionen for hvert fagligt tema. Prøveformen kan vælges på værkstedsniveau, for eksempel på holdniveau. For egu-elever gælder, at FGU-institutionen kan beslutte, at eleven skal afslutte sit faglige tema på FGU-niveau 3 med en praktisk prøve over flere arbejdsdage, selvom fagbilaget ikke lægger op til denne prøveform.

Se læreplaner og fagbilag på FGU.

Nedenfor kan du se videoer om de tre prøveformer på FGU. Hver video forklarer én prøveform og viser et eksempel på, hvordan en prøve kan se ud med denne prøveform.

Portfolioprøve

 

Praktisk prøve på én arbejdsdag

 

Praktisk prøve over flere arbejdsdage
Sidst opdateret: 21. maj 2024