Hop til indhold

Hvis en elev ønsker at fortsætte på den 2-årige hf, kan eleven tage en forberedelseseksamen på FGU. Forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. Retskravet gælder i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af de prøver, der indgår i eksamenen, er bestået. Det skal fremgå af elevens forløbsplan, at eleven tager forberedelseseksamen. Forberedelseseksamen omfatter, at eleven består følgende fag:

  • Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D
  • Engelsk niveau D
  • Matematik niveau D
  • Samfundsfag på mindst niveau G
  • Naturfag på mindst niveau G.

En elev, der ønsker at tage forberedelseseksamen til den 2-årige hf, har mulighed for at få overført merit for allerede beståede fag til sit bevis. Det medfører, at elevens uddannelsesforløb på FGU udelukkende kan indeholde de manglende fag og niveauer, der stilles krav om for at opnå adgang til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. Prøverne i de almene fag bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Sidst opdateret: 26. juli 2023