De almene fag på FGU reguleres af læreplaner. Læreplanerne fastsætter blandt andet regler om fagenes uddannelsestid, faglige mål, indhold og evalueringsformer.

De faglige temaer på produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen reguleres i fagbilag, der fastsætter faglige mål og evalueringsformer.
Fælles for læreplaner og fagbilag er, at de tager udgangspunkt i målgruppen og derfor er praksisrettede og skaber grundlag for en undervisning, der adskiller sig markant fra de traditionelle undervisningsformer.

Læreplaner og fagbilag definerer også prøveformer for hvert fag og fagligt tema. Prøveformerne er praksisorienterede lokalt stillede prøver. 

Spørgsmål og svar om fagområder

Bestyrelsen skal fastlægge de faglige temaer, som udbydes på hver skole, så de afspejler den lokale erhvervsstruktur og beskæftigelsesmuligheder. Det er FGU-institutionen selv, som selvejende institution, der beslutter de faglige temaer og eventuelle løbende ændringer i de faglige temaer som led i organiseringen af undervisningen. Skolerne kan udbyde uddannelsen indenfor én eller flere af de tolv faglige temaer. Der er ikke krav om, at alle tolv faglige temaer udbydes, men der krav om, at der skal undervises holdbaseret i alle de tre spor (AGU, PGU og EGU) og på basistrinnet samt organiseres afsøgningsforløb, kombinationsforløb, erhvervstræning og ordblindeundervisning.

Sidst opdateret: 10. januar 2020