Læringskonsulenterne er fuldtids- eller deltidsansatte. Læringskonsulenterne har erfaringer fra produktionsskoleområdet, VUC, erhvervsskoleområdet, og de deltidsansatte læringskonsulenter arbejder i sektoren ved siden af arbejdet i ministeriet.

Læringskonsulentteamet har samlet set viden og kompetencer inden for følgende overordnede områder:

  • Implementeringsprocesser.
  • Ledelse, herunder forandringsledelse, pædagogisk ledelse, didaktisk ledelse, teamledelse samt datainformeret ledelse.
  • Skoleudvikling og indhold i fag og prøver.
  • De unge i målgruppen for FGU, herunder motivationsformer.
  • Vejledning og problemstillinger relateret til overgang fra grundskole.
  • Projektledelse.

Læringskonsulentteamet arbejder tæt sammen med FGU-sekretariatet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sidst opdateret: 11. april 2019