; Hop til indhold

Læringskonsulenterne tilbyder faglig vejledning og rådgivning til alle FGU-institutioner i et tæt samarbejde med FGU-teamet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Målet er at understøtte implementeringen og den løbende faglige udvikling på de enkelte institutioner og skoler.

Læringskonsulenterne er ansat i BUVM på baggrund af deres store kendskab til sektoren og erfaringer fra produktionsskoleområdet, VUC og erhvervsskoleområdet. I deres arbejde tager læringskonsulenterne udgangspunkt i den enkelte institutions kontekst og understøtter institutionerne, deres ledere og medarbejdere i de opgaver, som de står over for. Læringskonsulentteamet har viden og kompetencer inden for følgende overordnede områder:

  • Ledelse
  • Projektledelse
  • Implementeringsprocesser
  • Skoleudvikling og indhold i fag og prøver
  • De unge i målgruppen for FGU, herunder motivationsformer
  • Vejledning og problemstillinger relateret til overgang fra grundskole

Kompetenceudvikling

FGU-institutionerne har også mulighed for at blive understøttet af læringskonsulenterne gennem kompetenceudviklingsforløb for institutionernes lærere og ledere. Kompetenceudviklingsaktiviteterne tænkes sammen med læringskonsulenternes øvrige understøttelse, så understøttelsen samlet set bliver relevant for den enkelte FGU-institution. 

Læs mere om kompetenceudvikling af lærere og ledere på uvm.dk. 

Sidst opdateret: 18. marts 2020