Læringskonsulenterne tilbyder sammen med FGU-sekretariatet vejledning og rådgivning til alle FGU-institutioner for at understøtte implementeringen og den løbende faglige udvikling på de enkelte institutioner og skoler.

Læringskonsulenternes indsats vil have fokus på at understøtte den store og differentierede opgave, som institutionerne og dets ledere og medarbejdere står over for. Frem til opstarten af institutioner i august 2019 vil aktiviteterne særligt have fokus på at understøtte institutionslederne i at forberede opstarten og opbygningen af en ny fælles praksis på institutionerne og skolerne.

Derudover vil læringskonsulenternes indsats indebære kapacitetsopbyggende initiativer for hele sektoren, formidling af lovende praksis og aktuel forskning på området, rådgivning i udvalgte fag og faglige temaer samt løbende sparring og understøttelse af institutionerne.

Understøttende aktiviteter frem til institutionsstart i august 2019

Det er på nuværende tidspunkt planlagt, at læringskonsulentteamet vil understøtte ledelserne og medarbejderne på FGU gennem nedenstående aktiviteter frem til institutionsstart i august 2019.

  • Netværk: Der er etableret fire netværk på tværs af de 27 FGU-institutioner, som løbende mødes frem til institutionsstart. Møderne bliver faciliteret og understøttet af læringskonsulenterne. Netværkene skal give deltagerne mulighed for at drøfte og reflektere over udviklingen af egen praksis i samarbejde med andre skoler i samme situation. På netværksmøderne vil lederne blive præsenteret for forskningsbaseret viden om centrale temaer, som de kan anvende i deres implementeringsarbejde
  • Fyraftensmøder for medarbejderne: Fra marts til juni 2019 afholdes fyraftensmøder for de kommende medarbejdere. Møderne vil sætte fokus på uddannelsens indhold.
  • Lokale besøg/sparring: Læringskonsulenterne foretager besøg/sparring på de deltagende institutioner. Understøttelsen kan ske via besøg, telefonsamtaler, Skype mv.

Derudover er der lagt op til, at læringskonsulenterne vil understøtte gennem temadage for leder- og medarbejderniveauet. Temadagene vil sætte fokus på forskellige indholdsdagsordener.

Kompetenceudvikling

Foruden rådgivning og vejledning fra læringskonsulentteamet vil FGU-institutionerne blive understøttet gennem kompetenceudviklingsforløb for institutionernes undervisere og ledere. Læringskonsulenternes understøttelse vil blive koordineret tæt med disse kompetenceudviklingsaktiviteter, så understøttelsen samlet set blive relevant og målrettet FGU-institutionerne og deres medarbejdere. Læringskonsulenterne vil derfor også understøtte og vedligeholde den kompetenceudvikling, som FGU-institutionernes medarbejdere modtager.

Sidst opdateret: 23. maj 2019