Hop til indhold

De nærmere bestemmelser om vedtægter for forberedende grunduddannelse er fastsat i bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk). Der er i bekendtgørelsens bilag 1 en bindende standardvedtægt, som skal anvendes af institutionerne.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

  • Institutionens navn og hjemsted
  • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
  • Bestyrelsens habilitet 
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Bestyrelsens arbejde
  • Anbringelse af institutionens midler
  • Regler om regnskab og revision
  • Regler for institutionens nedlæggelse og ophør

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside.

Sidst opdateret: 27. september 2021