Reglerne for udbetaling af tilskud til FGU-institutioner er fastlagt i FGU-tilskudsinstruks. Tilskudsinstruksen fastsætter endvidere regler for opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende kommuners og andre aktørers betaling for køb af uddannelsespladser i henhold til betalingsloven.

Nyt om FGU: Find nyheder, nyhedsbreve og orienteringer.

Tilskudsinstruks FGU

Instruks for tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse.

FGU-instruks 2019 (docx)

Indberetningsfrister

Indberetningsperiode Startdato Slutdato Indberetningsdato
1. kvartal 16-dec-2019 15-mar-2020 16-mar-2020
2. kvartal 16-mar-2020 15-jun-2020 16-jun-2020
3. kvartal 16-jun-2020 15-sep-2020 16-sep-2020
4. kvartal 16-sep-2020 15-dec-2020 16-dec-2020

 

Kontering af institutionernes regnskab

Du kan læse mere om kontering af institutionernes regnskab på BUVM. 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål/svar om tilskud

Ledelses- og revisorerklæringer

Under udarbejdelse

Tilskudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 25. september 2019