Hop til indhold

Institutioner og skoler

FGU-institutionerne er statsligt selvejende institutioner. Hver institution har et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Institutionen har en udbudspligt i dækningsområdet og en pligt til at optage alle målgruppevurderede elever med adresse i dækningsområdet.

Institutionens ledelse

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejderne. Bestyrelsen har repræsentation af hver kommune i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer (ligeligt repræsenteret) og erhvervsskolesektoren foruden medarbejdere.

Skoler (udbudssteder)

De enkelte udbudssteder kaldes skoler. Der er pædagogisk ledelse på alle skoler, og institutionens øverste ledelse er synlig på skolerne.

Skolerne har fået mulighed for at have lokale særpræg i undervisning mv., og det er vigtigt, at der skabes gode samarbejdsrelationer mellem skolerne, den lokale kommune og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i området blandt andet i forbindelse med overgang fra grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne.

Børne- og Undervisningsministeren har via en lokal proces oprettet 85 skoler, som organiseres i de 27 selvejende institutioner.

Børne- og Undervisningsministeren har godkendt institutionernes vedtægter.

Finansiering

Ministeriet yder ét fast grundtilskud årligt pr. institution og et supplerende årligt grundtilskud pr. skole. 

Derudover ydes en takst pr. årselev samt et udslusningstaxameter pr. årselev til at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Takster og grundtilskud fastsættes på de årlige finanslove. Taksterne fremgår af ministeriets takstkatalog.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder cirka 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende cirka 35 procent.

 
 
Sidst opdateret: 21. juni 2023