Lederne står over for en stor og vigtig ledelsesopgave i forhold til at sikre faglige udvikling og gode institutionelle strukturer. Lederne tilbydes derfor et kompetenceløft inden for pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse, der skal klæde dem på til at løfte opgaven.

Læringskonsulenterne understøtter indledningsvist FGU-institutionslederne i deres arbejde med at forberede opstarten af de nye FGU-institutioner og -skoler.

Understøttelsen blev igangsat med et kick-off seminar for institutionslederne den 5.-6. februar 2019 i København. Seminaret havde til formål at skabe en fælles forståelse af institutionernes kommende arbejde samt at præsentere lederne for forløbet omkring læringskonsulenternes understøttelse - en understøttelse som koordineres i samarbejde med den enkelte leder, så den rammer institutionerne og skolernes behov bedst muligt. Dette kan for eksempel være i form af temadage og netværks- og sparringsdage.

Sidst opdateret: 10. januar 2020