Hop til indhold

Udbud af skoler 

På landsplan er der 27 FGU-institutioner med 85 tilhørende FGU-skoler.

Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre FGU, at skolerne er placeret tæt på den unge. For hver enkelt elev skal det klare udgangspunkt være, at al undervisning modtages på én matrikel. En skole skal således efter en overgangsperiode på fire år kunne opleves som et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø, hvor eleverne kan deltage i fællesaktiviteter mv. Antallet af skoler sikrer således en balance mellem geografisk nærhed og faglig stabilitet. 

Efter en overgangsperiode på 4 år skal FGU-institutionen og hver skole i FGU-institutionen i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU (agu, pgu og egu). Der skal endvidere være et tilstrækkeligt elevgrundlag til at sikre holdfællesskabet på de tre spor. 

Af hensyn til både skolemiljøet og en samling af de tre spor på hver skole skal der ligeledes, efter overgangsperioden, være en passende afstand mellem matriklerne for den enkelte skole, så det bliver muligt for eleverne fra de forskellige matrikler at deltage i for eksempel fællesaktiviteter sammen, og at en elev ikke får meget længere til skole ved eventuelt skifte.

Der er ikke indlagt et afstandskriterium mellem skolerne, der er organiseret i en given institution. Børne- og Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde, herunder for yderområder, godkende, at en institution og dens skoler ikke lever op til ovenstående krav, hvis det godtgøres, at skolen vil udgøre et samlet og bæredygtigt fagligt miljø med de nødvendige muligheder for, at eleverne kan skifte spor mv.

Forpligtigelsen af vederlagsfrit

Opdateret 08/09 2022 kl. 13:58

Institutionen kan vælge at yde enten ét eller flere måltider mad til elever vederlagsfrit. Hvis institutionen vælger at sælge eleverne yderligere måltider, skal det være frivilligt for eleverne, om de vil købe måltidet. Institutionen kan ikke opkræve obligatorisk betaling fra eleverne for måltider.

Bestemmelserne om institutionens forpligtelse til vederlagsfrit at yde et eller flere daglige måltider mad til eleverne fremgår af Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse § 42 (retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 21. juni 2023