Læringskonsulenterne tilbyder, sammen med FGU-sekretariatet, vejledning og rådgivning til alle FGU-institutioner for at understøtte implementeringen og den løbende faglige udvikling på de enkelte institutioner og skoler.

Frem til opstarten af institutionerne i august 2019 vil aktiviteterne have fokus på at understøtte institutionslederne i at forberede opstarten og opbygningen af en ny fælles praksis på institutionerne og skolerne.

Foruden rådgivning og vejledning vil FGU-institutionerne blive understøttet gennem kompetenceudviklingsforløb for institutionernes undervisere og ledere. Læringskonsulenternes understøttelse vil blive koordineret tæt med disse kompetenceudviklingsaktiviteter, så understøttelsen samlet set bliver relevant og målrettet FGU-institutionerne og deres medarbejdere. Læringskonsulenterne og FGU-sekretariatet vil derfor også understøtte og vedligeholde den kompetenceudvikling, som FGU-institutionernes medarbejdere modtager.

Spørgsmål og svar om forberedelse af institutioner

Den første bestyrelse kan indstille en navneændring af institutionen til FGU-sekretariatet. Det indstillede navn skal indeholde betegnelsen ’forberedende grunduddannelse’ eller ’FGU’.

Indstillingen skal foregå skriftligt og vedlægges et mødereferat, der dokumentere bestyrelsens beslutning om at indstille en navneændring af institutionen. Navneændringen godkendes af Undervisningsministeriet ved ministeriets fremsendelse af en allonge til institutionen midlertidige vedtægt.

Der er ikke nogen fast reguleret deadline for, hvornår institutionen skal have oprettet en hjemmeside, men det følger af kravene til offentlighed om institutionsbestyrelsernes dagsordener og mødereferater og kravene om åbenhed og offentlighed om institutionernes uddannelser, at institutionerne snarest bør oprette en hjemmeside.

Af bekendtgørelsen om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse fremgår, at bestyrelsens dagsordener og referater skal gøres offentligt tilgængelige. Ligeledes gælder lov nr. 810 af 20/06/20 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Heraf fremgår krav til åbenhed og offentlighed om institutionernes uddannelser. Eftersom uddannelsestilbuddene vil være under udvikling helt frem til uddannelsesstart må informationen derfor offentliggøres løbende på institutionens hjemmeside.

Sidst opdateret: 10. januar 2020