Institutionens leder refererer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær. Lederen varetager den daglige personaleledelse og drift og henhold til gældende regler og efter de retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen. Institutionslederen skal sikre pædagogisk ledelse på hver af institutionens skoler, således at der er den fornødne kvalitet i institutionens undervisningstilbud.

De første år

Institutionslederens bærer i de første år en stor opgave med at udvikle såvel institutionens organisation som uddannelsens kvalitet. I forlængelse heraf forestår ministeriet en understøttelse af institutionernes ledere og medarbejdere gennem blandt andet tilvejebringelsen af et omfattende kompetenceudviklingsprogram, samt oprettelsen af et korps af læringskonsulenter. 

Sidst opdateret: 10. januar 2020