Hop til indhold

Ministeren kan godkende afvigelser fra folkeskoleloven, hvis fravigelserne sker for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler.

Formålsparagraffen og krav til lærerkvalifikationer kan ikke fraviges.

Procedure ved ansøgninger til Børne- og Undervisningsministeriet om forsøg

Har du spørgsmål om et forsøgsprojekt, er det kommunen, du skal henvende dig til, da driften af folkeskolen er en kommunal opgave. Beslutninger om forsøg træffes af kommunalbestyrelsen efter, at der er indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er derfor den kommunale forvaltning, der skal sende ansøgninger om forsøg, der fraviger folkeskoleloven til ministeriet.

Af ansøgningen skal følgende fremgå:

  • Formålet med og en nærmere beskrivelse af forsøget
  • Forsøgets varighed
  • Hvordan forsøget skal evalueres
  • Udtalelse fra skolebestyrelsen.
Sidst opdateret: 15. november 2023