Hop til indhold

Følgeforskningsprogrammet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Det er udviklet i tæt dialog med en række forskningsinstitutioner og vil løbende resultere i forskningsrapporter og konkret viden, som kan bruges af skoler og kommuner. 

Formål

Formålet med følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen er at:

  • Skabe grundlag for, at aktører på alle niveauer i styringskæden løbende kan lære af erfaringer og resultater.
  • Kunne dokumentere implementeringen og effekten af folkeskolereformen, herunder af de væsentligste initiativer.
  • Styrke den empiriske forskning om ledelse, undervisning og læring.

Følgeforskningsprogrammet har fokus på to overordnede spørgsmål:

  1. Hvordan implementeres indsatserne i folkeskolereformen?
  2. Hvilke effekter har indsatserne i folkeskolereformen?

 

Sidst opdateret: 28. juni 2023