Hop til indhold

Skoler, der afholder folkeskolens prøver i mundtlig dansk og/eller mundtlig matematik i 9. og/eller 10. klasse, har nu mulighed for at afprøve en af forsøgets to alternative og mere praktisk orienterede prøveformer i mundtlig dansk og/eller mundtlig matematik:

  • en caseprøve
  • en portfolioprøve

De to prøveformer inddrager, som noget nyt, udarbejdelsen af elevfremstillede produkter, hvor elevernes viden, færdigheder og kompetencer i fagene sættes i spil. 

Caseprøven er en gruppeprøve, som tilrettelægges med en forberedelse, hvor eleverne i grupper arbejder med en case og fremstiller et produkt, som afleveres ved forberedelsestidens udløb. Læreren vejleder eleverne i løbet af forberedelsestiden.

Der foretages efterfølgende en mundtlig eksamination med udgangspunkt i gruppens produkt. Caseprøven aflægges i grupper, men eleverne bedømmes individuelt.

Portfolioprøven er en individuel prøve. Ved portfolioprøven afprøves eleven på baggrund af sin portfolio med produkter, som er udformet og samlet i løbet af skoleårets undervisning. Eleven udvælger et antal forløb, som indgår i elevens præsentationsportfolio.

Til prøven præsenterer eleven et selvvalgt forløb fra portfolien samt et yderligere lodtrukket forløb fra portfolien. Ved det lodtrukne forløb vil eleven redegøre for produktet

Læs mere om prøveformerne i vejledningen om tilmelding og deltagelse i forsøget, som kan findes nederst på siden.

Baggrund og rammer

Forsøget er en del af et forsøgsprogram, som vil blive evalueret. Forsøgsprøverne vil blive afprøvet i skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

De deltagende skoler vil modtage vejlednings- og inspirationsmateriale og et tilbud om at deltage i et inspirationsseminar med læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der vil også være mulighed for at deltage i netværksgrupper på tværs af forsøgsskoler, så skolerne kan dele erfaringer og inspirere hinanden. 

Tilmelding

Interesserede skoler kan tilmelde sig forsøget i skoleåret 2023/2024. Fristen for tilmelding til forsøget er den 13. april 2023.

Tilmelding sker ved at udfylde en tilmeldingsblanket via tilmeldingssystemet.

Læs mere om forsøgets rammer, vilkår for at deltage og tilmeldingsprocedure i vejledningen:

Vejledning om tilmelding og deltagelse i forsøget (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2023