Hop til indhold

Vejledning til lærere

Her finder du vejledningen om Folkeskolens Nationale Overgangstest til lærere. 

I vejledningen kan du få information om formålet med Folkeskolens Nationale Overgangstest og de obligatoriske test i læsning og matematik. Du kan også læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på før og under testen, og hvordan testene rent praktisk afvikles.

Vejledningen gennemgår også, hvordan du finder, bruger og formidler resultater fra Folkeskolens Nationale Overgangstest efter testen. Sidst i vejledningen kan du læse om særlige vilkår og fritagelse i forbindelse med Folkeskolens Nationale Overgangstest. 

Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest – til lærere i dansk og matematik (pdf) 

Som et supplement til vejledningen om Folkeskolens Nationale Overgangstest er der udarbejdet en videovejledning.

Du kan se videovejledningen om Folkeskolens Nationale Overgangstest på emu.dk (emu.dk).

Læs om testresultater fra Folkeskolens Nationale Overgangstest og skriftlig tilbagemelding til forældre.

Information til forældre og elever

Her finder du informationsmateriale til forældre og elever om Folkeskolens Nationale Overgangstest. Forældre og elever kan selv hente materialet, men lærere kan også udlevere det til forældre og elever eller bruge det som inspiration ved kommunikation med forældre og elever om testene. 

Information til forældre om Folkeskolens Nationale Overgangstest (pdf)

Information til elever – Når du skal til test (pdf)

Vejledning til skoleledere og forvaltninger

Her finder du vejledninger om Folkeskolens Nationale Overgangstest målrettet skoleledere og kommunale forvaltninger.

Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest til skoleledere (pdf)

Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest til kommuner (pdf)

Regelgrundlag

Reglerne for Folkeskolens Nationale Overgangstest fremgår af:

(Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26 (Folkeskolens Nationale Overgangstest): Testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 27. januar 2023