Hop til indhold

Som led i tilsynet undersøger styrelsen, om det planlagte timetal på skolerne opfylder minimumstimetallene på hvert enkelt klassetrin og i fagene dansk, matematik og historie.

Det undersøges også, om undervisningstiden har en samlet varighed af mindst:

  • 1.200 timer om året i børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin
  • 1.320 timer på 4.-6. klassetrin
  • 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

Styrelsen kan komme med vejledende udtalelser og henstillinger i tilfælde af, at en kommune overtræder reglerne.

Statsforvaltningen

Styrelsen kan desuden underrette det kommunale tilsyn om konstaterede overtrædelser af reglerne.

Tilsynet varetages af Statsforvaltningen, som selv beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen har de sanktionsmidler over for kommunerne, der følger af den kommunale styrelseslov, det vil sige vejledende udtalelser, tvangsbøder med videre.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse: § 16
  • Tilsyn med timetal : § 40
Sidst opdateret: 15. november 2023