Hop til indhold

Kommunalbestyrelsen kan henvise børn og unge til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på de regionsdrevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Undervisningen tilbydes i henhold til folkeskoleloven.

Disse undervisningstilbud er primært henvendt til børn med funktionsvanskeligheder, der kræver et særligt specialiseret undervisningstilbud.

Metode

Tilsynet med de regionale undervisningstilbud skal give indblik i det daglige virke på skolen, og i hvordan skolen lever op ti kravene i folkeskoleloven.

Tilsynet består af et besøg på skolen, hvori der indgår møder med skolens ledelse og observation af undervisningen på skolen.

Forud for tilsynsbesøget beder styrelsen skolen om at indsende en række relevante oplysninger og dokumenter om skolen og skolens praksis i forhold til lovens krav.

Sidst opdateret: 25. august 2022