Hop til indhold

Der er afsat 60 millioner kroner til kompetenceudvikling af skoleledelse fra 2013-2015. Midlerne skal bruges til kompetenceudvikling inden for syv ledelsesfelter (emu.dk) og til udvikling af vejledninger og materialer til EMU- Danmarks Læringsportal (emu.dk).

Midlerne er udmøntet efter anbefaling fra Styregruppe for Skoleledelse, som består af Børne- og Undervisningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen.

Styregruppen for Skoleledelse har nedsat Det Nationale Dialogforum for Skoleledelse.

Det Nationale Dialogforum skal styrke dialogen mellem forskere, praktikere og udbydere af kompetenceudvikling, så der udvikles praksisnære, relevante og forskningsbaserede tilbud, der rammer de behov, som skoleledere og forvaltninger efterspørger.

Som led i udmøntningen af midler til kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger er der udviklet en portal, hvor udbyderne kan beskrive deres kompetenceudviklingstilbud.

Det Nationale Dialogforum for Skoleledelse består af repræsentanter fra:

  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  • Copenhagen Business School
  • Danmarks Evalueringsinstitut
  • KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
  • Professionshøjskolerne
  • SFI – Det Nationale Forskningscenter for Udvikling
  • Syddansk Universitet.
Sidst opdateret: 25. august 2022