Hop til indhold

Skolen er vigtig for børns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være et tegn på, at eleven ikke er en del af fællesskabet. Reglerne om fravær i folkeskolen skal være med til at sikre, at forældre sørger for, at deres barn kommer i skole.  

Reglerne betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

Hvad er fravær?

Fravær inddeles i tre grupper: 

  • lovligt fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende 
  • lovligt fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)
  • ulovligt fravær.

Ulovligt fravær er alt: 

  • fravær, der ikke skyldes sygdom, læge- eller tandlægebesøg eller funktionsnedsættelser
  • fravær uden tilladelse. 

Hvis en elev bliver væk fra undervisningen uden lovlig grund og uden besked fra forældrene, skal skolen straks kontakte forældrene for at finde ud af hvorfor – og eventuelt udarbejde en fælles handleplan.

Ved 10 procent ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal skal skolen varsle forældrene om mulig økonomisk sanktion, hvis det ulovlige fravær når 15 procent. Skoleledelsen er dog forpligtet til at kontakte forældrene lang tid inden, barnets ulovlige fravær når 10 procent.

Skolen skal underrette kommunen om ulovligt fravær, når en elev har 15 procent ulovligt fravær eller derover. Det er dernæst op til kommunen at afgøre, om børne- og ungeydelsen skal stoppes i et kvartal. 

6-9 dage per kvartal

15 procent ulovligt fravær i et kvartal svarer typisk til 6-9 dage. Antallet af dage er forskelligt, fordi antallet af skoledage varierer hvert kvartal. For eksempel kan 15 procent være 6 dage i kvartalet fra juli til september og 9 dage i kvartalet fra januar til marts.

Sidst opdateret: 15. november 2023