Læringskonsulenternes vejledning om arbejdet med 10. klasse er målrettet arbejdet med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling samt elevernes motivation til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor i 10. klasse fokus på elevens afklaring og parathed til videre uddannelse. 

Læringskonsulenternes vejledning retter sig derfor især mod følgende områder:

  • Valgfag og vejledende fag i 10. klasse, målrettet ungdomsuddannelserne
  • EUD10 og kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb
  • Brobygning til ungdomsuddannelser og praktikforløb samt uddannelsesplaner
  • Tilrettelæggelse af Obligatorisk Selvvalg Opgave
  • Folkeskolens prøver i 10. klasse
  • Etablering af partnerskab med virksomheder i undervisningen og afsluttende prøve
  • Motivation, ungdomskultur og inklusion

Vejledningen kan også omfatte beskrivelse af mål og indhold for de valgfag, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Valgfagene skal i beskrivelsen lægge sig op af folkeskolens øvrige fag.
Også erhvervsuddannelser der arbejder med - eller ønsker at etablere – et tilbud om 10. klasse og har behov for en kvalificering af dette, kan benytte vejledningen.

I vejledningen sættes fokus på, hvordan gæstelærere, lokale virksomheder og institutioner kan indgå i tværfaglige forløb med for eksempel dansk, matematik, naturfag, historie, mv. og dermed gøre undervisningen mere virkelighedsnær, vedkommende og motiverende for eleverne.

For at sikre faglig kvalitet og udvikling af 10. klasse, er det relevant for lærere at udveksle erfaringer og fagdidaktisk viden mv. Derfor understøtter læringskonsulenternes vejledning etablering og udvikling af faglige fællesskaber og netværk på tværs, så perspektiver omkring elevernes afklaring og motivation til at påbegynde en ungdomsuddannelse, gode aktiviteter og arbejdsformer kommer i spil flere steder. På samme måde kobles vejledningen til den pædagogiske ledelse af skolen, så udviklingen af 10. klasse tænkes ind i skolens struktur, organisering og dagligdag. 

Læs mere om 10. klasse på Undervisningsministeriets læringsportal emu.dk

Sidst opdateret: 16. februar 2017