Hop til indhold
  • Læringskonsulenterne tilbyder rådgivning om, hvordan man kan organisere undervisning og skole med principper om inkluderende læringsmiljøer og mellemformer. Det gælder både i almenundervisningen, men også i særskilte specialtilbud og i samarbejdet mellem specialskole/specialklasse og almenundervisning.
  • Læringskonsulenterne tilbyder rådgivning om, hvordan undervisningen bedst muligt tilrettelægges for elever med ordblindhed og elever med dansk som andetsprog.
  • Læringskonsulenterne rådgiver om, hvordan PPR bedst kan organiseres og inddrages i planlægningen af forskellige undervisningsforløb. Stil spørgsmål om specialpædagogisk støtte, trivsel, mv. på emu-respons.

Find læringskonsulenternes inspirationsmaterialer, vejledninger, værktøjer og cases på emu.dk.

Sidst opdateret: 13. februar 2024