Elever, der ikke får de basale kundskaber med sig fra deres skolegang, har dårligere forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed større risiko for et liv på kanten af arbejdsmarkedet. I gennemsnit opnåede 22 procent af eleverne i folkeskolens almenklasser ikke mindst 4 i dansk og matematik i 2016.

”Puljen til løft af de fagligt svageste elever” skal bidrage til at løfte fagligt udfordrede elever i udskolingen. Formålet med puljen er at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang. Skolerne har frie hænder til at planlægge, hvordan de vil nå de årlige mål.

Puljen, som er på 500 millioner kroner, belønner skoler, som lykkes med at løfte det faglige niveau hos de fagligt svageste elever i udskolingen. Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år, hvor puljen eksisterer, reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik med fem procentpoint.

For at give skolerne en faglig håndsrækning til at igangsætte indsatser, der løfter elevernes faglighed, har ministeriet etableret et fagligt program for elevløft. De puljeskoler, der ønsker at deltage i programmet, kan få faglig inspiration og understøttende vejledning fra ministeriets læringskonsulenter.

Fakta om ”Puljen til løft af de fagligt svageste elever”

  • Regeringen har udmeldt en pulje på 500 millioner kroner over tre år til elevløft i folkeskolen.
  • 124 skoler blev udvalgt til puljen, fordi de har en høj andel af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik. Heraf har 104 skoler valgt at deltage i arbejdet med puljen.
  • De første præmier vil blive udbetalt i sommeren 2018 på baggrund af karakterindberetningen.
Sidst opdateret: 10. januar 2020