Hop til indhold

I forbindelse med udmøntningen af ”Puljen til elevløft” på 500 millioner kroner, som skal tilskynde skoler landet over til at løfte de fagligt svageste udskolingselever, tilbyder læringskonsulenterne et fagligt program. Programmet byder på støtte og vejledning samt materialer om virksomme indsatser, som for eksempel turboforløb.

Størstedelen af puljeskolerne har valgt at deltage i programmet, som giver dem inspiration og støtte til at igangsætte indsatser, der kan løfte eleverne i udskolingen i dansk og matematik. Materialerne fra programmet kan ses på emu.dk og kan anvendes af alle landets skoler.

Programmet begynder i skoleåret 2017/18 og består blandt andet af:

 • Inspirationsmateriale om virkningsfulde indsatser, der har vist sig at kunne løfte de fagligt svageste elever i udskolingen.
 • Kick off-konference med inspiration til indsatser for elevgruppen, som for eksempel turboforløb eller mentorforløb.
 • Vejledningsdage og videosparring for skoleledelser og centrale medarbejdere, hvor ministeriets læringskonsulenter giver vejledning og sparring om igangsættelse og gennemførsel af indsatser.
 • Netværk med fokus på erfaringsudveksling og videndeling på tværs af skolerne.
 • Evaluering og formidling af skolernes erfaringer undervejs, så andre skoler kan få gavn af den viden og de erfaringer, som de 87 skoler i programmet opbygger.

I september og oktober giver fire kick-off-konferencer skolerne i puljeprogrammet vidensbaseret og praksisnær inspiration til at fortsætte arbejdet med at løfte de fagligt udfordrede udskolingselever. Samtidig bliver der mulighed for at videndele om erfaringer og udfordringer i netværk. Materialerne kan bruges af alle skoler – en række materialer og oplæg kan allerede nu ses på emu.dk.

Læringskonsulenterne besøger skolerne i august og september for at få en første indledende samtale om indsatsen for elevløft – forud for de fire kick-off-konferencer i efteråret.

Inspirationsmateriale viser de gode erfaringer

Inspirationsmaterialet, som bliver stillet til rådighed for skolerne, giver inspiration til at gennemføre indsatser, som i andre sammenhænge har vist sig at have en positiv effekt på elevers faglige udvikling.  Materialet fokuserer dels på fagene dansk og matematik, dels på elevernes mestring, personlige og sociale kompetencer samt på forældreinvolvering. Der lægges vægt på indsatser, som relativt nemt og hurtigt kan igangsættes af skolerne. Det kan blandt andet være strukturerede indsatser som:

 • Turboforløb
 • Tutoring
 • Peer learning
 • Mentorforløb
 • Monitorering af elevudbytte og feedback

Vejledningsdagene med læringskonsulenterne vil veksle mellem inspirationsoplæg, sparring på skolernes arbejde med igangværende indsatser, workshops og videndeling. Læringskonsulenterne faciliterer fire gange årligt netværksmøder på tværs af skolerne, hvor der bliver udvekslet erfaringer og delt viden om skolernes indsatser for at give fagligt svage elever et løft. Forvaltningerne inviteres til at indgå i arbejdet, da de dels kan støtte skolerne i arbejdet, dels kan medvirke til at forankre og sprede viden til flere skoler.

Partnerskab om program for elevløft

De centrale interessenter på folkeskoleområdet indgår i et partnerskab omkring programmet for elevløft. I partnerskabet indgår BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, KL, Skolelederforeningen, Danske Skoleelever samt Skole og Forældre. Deltagerne i partnerskabet giver blandt andet input til inspirationsmaterialerne og medvirker til at kvalitetssikre materialet.

Fakta om program for elevløft

 • Det er frivilligt for puljeskolerne at deltage i det tre-årige program, som begynder i august/september 2017. Langt de fleste har dog valgt at deltage.
 • Skolerne får inspiration og vejledning til at gennemføre lokale indsatser på kick off-konference, vejledningsdage og via videosparringssamtaler.
 • Inspirationsmaterialer giver skolerne inspiration til at igangsætte virkningsfulde indsatser, der kan løfte eleverne fagligt.
 • Skolernes erfaringer formidles og deles med andre skoler landet over.
 • Skolernes kan indgå i netværk med andre skoler. Netværkene har fokus på løbende understøttelse af videndeling og -anvendelse.
Sidst opdateret: 16. juni 2020