; Hop til indhold

Alle undervisere, ressourcepersoner og andre fagpersoner i grundskolen kan få inspiration og rådgivning om fag, test og prøver af læringskonsulenterne. Det kan for eksempel være rådgivning om, hvordan undervisningen bedst muligt tilrettelægges, forståelse af fagenes mål og læseplan, lovgivning inden for fagene, prøvernes regler eller forberedelserne op til prøverne. Læringskonsulenterne tilbyder kommuner og skoler sparring og videndeling gennem blandt andet webinarer, temadage og inspirationsmaterialer på emu.dk. Læringskonsulenterne tilbyder desuden rådgivning via emu-respons, som er Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum. 

Målgrupper for den landsdækkende vejledning

Den landsdækkende vejledning henvender sig især til lærere og pædagoger, mange vejledningsaktiviteter er dog også rettet mod decentrale ledelser og kommunale forvaltninger.

En del af vejledningen henvender sig også til faglige foreninger, vejledere i fagene, undervisere på professionshøjskolerne, CFU-konsulenter og andre nøglepersoner i skoleverdenen samt nøglepersoner, der arbejder med inklusion og tosprogede børn.

Sidst opdateret: 10. januar 2020