Læringskonsulenterne stiller løbende viden samt beskrivelser af lovende praksis og gode erfaringer til rådighed på emu.dk. Her finder du blandt andet materialer om:

 

Find inspiration på emu.dk

På emu.dk kan du finde link til et inspirationsmateriale med viden, redskaber og film om, hvordan dagtilbud kan arbejde med at omsætte en styrket pædagogisk læreplan til praksis. Det sker blandt andet gennem arbejdet med at udvikle et differentieret forældresamarbejde samt stimulerende og inkluderende læringsmiljøer.

Her finder du link til materialer, der kan inspirere pædagogisk personale, ledelser og forvaltningskonsulenter i arbejdet med at udvikle pædagogisk praksis i dagtilbud og skoler. Materialet omhandler arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer indenfor temaerne:

  • Fysiske rammer
  • En mere varieret skoledag
  • Børneinddragelse
  • Forældresamarbejde
  • Samarbejde mellem skole, fritidsliv og lokalsamfund

Her kan du finde link til et digitalt undervisningsmateriale, der skal hjælpe ledelse og medarbejdere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med at forebygge og håndtere mobning.

Se Undervisningsministeriets vejledning til skoler og skolefritidsordninger, der skal give skoleledelser et grundlag for arbejdet med at forebygge og håndtere vold og trusler.

I foråret 2019 udgiver Undervisningsministerier to ”Viden Om”-publikationer og et inspirationsmateriale om inklusionsindsatsens tematikker:

  • Viden Om Inkluderende læringsfællesskaber – herunder ADHD, autisme, ordblindhed samt høre- og synsvanskeligheder
  • Viden Om Tværprofessionelt samarbejde
  • Inspirationsmateriale om konflikthåndtering
Sidst opdateret: 10. januar 2020