Hop til indhold

Læringskonsulenterne stiller løbende viden samt beskrivelser af lovende praksis og gode erfaringer til rådighed på emu.dk. Her finder du blandt andet materialer om:

Find inspiration på emu.dk

På emu.dk kan du finde link til et inspirationsmateriale med viden, redskaber og film om, hvordan dagtilbud kan arbejde med at omsætte en styrket pædagogisk læreplan til praksis. Det sker blandt andet gennem arbejdet med at udvikle et differentieret forældresamarbejde samt stimulerende og inkluderende læringsmiljøer.

Her finder du link til materialer, der kan inspirere pædagogisk personale, ledelser og forvaltningskonsulenter i arbejdet med at udvikle pædagogisk praksis i dagtilbud og skoler. Materialet omhandler arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer indenfor temaerne:

  • Fysiske rammer
  • En mere varieret skoledag
  • Børneinddragelse
  • Forældresamarbejde
  • Samarbejde mellem skole, fritidsliv og lokalsamfund

Her kan du finde link til et digitalt undervisningsmateriale, der skal hjælpe ledelse og medarbejdere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med at forebygge og håndtere mobning.

Konflikter skal håndteres og efterbehandles, så de ikke eskalerer og udvikler sig. På emu.dk kan du finde viden og inspiration, der understøtter arbejdet med at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for eleverne og skolens personale.

Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet flere publikationer, der knytter sig til arbejdet inkluderende læringsmiljøer:

  • Viden Om Inkluderende læringsmiljøer
  • Viden Om Klasseledelse.

Det tværprofessionelle samarbejde skal understøtte, at børn, unge og familier i udsatte positioner får den hjælp, de har behov for.

På emu.dk kan du finde materialer, der indeholder viden, inspiration og værktøjer til at styrke samarbejdet på tværs af fag og med familien.

Inkluderende læringsfællesskaber handler om, at børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i læringsfællesskaber.

På emu.dk kan du finde viden om hvad inkluderende læringsfællesskaber er, og inspiration til tiltag, der kan løfte og udvikle skolens læringsfællesskaber.

Veje til inklusion er en podcast-serie, der går tæt på arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen.

Sidst opdateret: 28. april 2020