; Hop til indhold

Når elever eller forældre til mindreårige elever i grundskolen eller på ungdomsuddannelser oplever, at skolen ikke gør nok for at stoppe mobning, kan de klage til ”Den Nationale Klageinstans mod mobning”, som varetages af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). På baggrund af en vurdering af klagen kan DCUM tilbyde forældre og skole mediering hos læringskonsulenterne, hvis de vurderer, at det kan være gavnligt for samarbejdet – og hvis begge parter er interesserede i det.

Læringskonsulenternes rolle er at facilitere en samtale mellem forældre og skole, så de får en fælles dialog om, hvordan de kan hjælpe eleven til at trives bedre. Samtidig sikrer læringskonsulenterne, at elevens stemme bliver hørt, idet de inden medieringen har interviewet eleven for at få inddraget hans eller hendes perspektiv på, hvad der kan være en hjælp.

Læringskonsulenterne fortæller løbende gennem medieringen om elevens perspektiv, og derved bliver det et fælles tredje, som skole og forældre kan samles om i forhold til samarbejdet om, hvordan eleven kommer til at trives bedre.

På emu.dk kan du se en film om, hvordan klage- og medieringsprocessen forløber.

Baggrund for indsatsen

I 2017 blev det indført ved lov, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en anti-mobbestrategi og skal udarbejde handlingsplaner i konkrete tilfælde af mobning. Her kan du finde undervisningsmiljølov og bekendtgørelsen (www.retsinformation.dk).

I den forbindelse blev en national klageinstans mod mobning oprettet. Klageinstansen giver elever og forældre adgang til at klage over manglende strategi eller reaktioner i tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø.

Du kan læse mere om klageinstansen på dcum.dk.

Sidst opdateret: 28. april 2020