Hop til indhold

Læringskonsulenterne tilbyder rådgivning om fag og prøver samt rådgivningsforløb til skoler, som har vedvarende udfordringer. Læringskonsulenterne understøtter derudover de skoler, arbejdet med demokrati og medborgerskab som er udtaget til at gennemføre sprogprøver samt udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber.

Rådgivning om fag og prøver

Læringskonsulenterne tilbyder inspiration og rådgivning om fag og prøver til alle skoler og kommuner i landet. Det kan for eksempel være rådgivning om, hvordan undervisningen bedst muligt tilrettelægges, forståelsen af Fælles Mål, lovgivning inden for fagene, prøvernes regler eller forberedelserne op til prøverne.

Intensiv rådgivning og udvikling tæt på de lokale udfordringer

Skoler, der udtages i kvalitetstilsynet får tilbud om et rådgivningsforløb med læringskonsulenterne.

Læringskonsulenternes rådgivning er data- og vidensinformeret og sætter fokus på de faglige, trivselsmæssige og/eller parallelsamfundsrelaterede udfordringer, der har været afgørende for, at skolen er udtaget i kvalitetstilsynet.

Igennem et data- og vidensinformeret rådgivningsforløb understøtter Læringskonsulenterne bl.a.:

 • Skolens udvikling af kvalitet i undervisningen
 • Skolens professionelle læringsfællesskaber
 • Skolens kapacitetsopbygning

På skoler, der udtages i kvalitetstilsynet på baggrund af parallelsamfundsrelaterede udfordringer, vil et rådgivningsforløb ved Læringskonsulenterne bl.a. kunne omfatte følgende forebyggende indsatser:

 • Styrkelse af tosprogede børn og unges sproglige kompetencer
 • Kontroversielle emner
 • Kritisk tænkning
 • Demokrati og medborgerskab
 • Vold og konfliktmægling
 • Forebyggelse af social kontrol
 • Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
 • Styrkelse af forældresamarbejdet
 • Tydelig rammesætning
 • Fællesskabende didaktikker

Vejledningsindsatser til skoler, som skal gennemføre de obligatoriske sprogprøver

Grundskoler og afdelinger af grundskoler samt frie skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de seneste 3 år, skal gennemføre obligatoriske sprogprøver.

Disse skoler tilbydes vejledning, temabaserede netværksdage samt oplæg målrettet personalegrupper og hele skolens pædagogiske medarbejdere inden for emnerne:

 • Data og sprogarbejdet (fra sprogprøver til sproglig udvikling, hvad har vi lært af sprogprøverne, og hvordan omsætter vi det til nye praksisser)
 • Sprogarbejde og kapacitetsopbygning
 • Forældresamarbejde og prøver
 • Regler og rammer i forhold til ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (Bek 1053) og Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen (Bek 696).
 • Organisering af prøverne
 • Indholdet af prøverne, hvilke områder vurderes og hvordan?
 • Vurderingskriterier og begrebet ”en samlet pædagogisk vurdering”
 • Sprogstimulering
 • Dansk som andetsprog - supplerende
 • Sproglig udvikling i fagene
 • Forældreinddragelse
 • Elevens sproglige progression
Sidst opdateret: 21. september 2021