Hop til indhold

Læringskonsulenterne tilbyder rådgivning om fag og prøver samt rådgivningsforløb til skoler, som har vedvarende udfordringer. Læringskonsulenterne understøtter derudover arbejdet med demokrati og medborgerskab samt udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber.

Rådgivning om fag og prøver

Læringskonsulenterne tilbyder inspiration og rådgivning om fag og prøver til alle skoler og kommuner i landet. Det kan for eksempel være rådgivning om, hvordan undervisningen bedst muligt tilrettelægges, forståelsen af Fælles Mål, lovgivning inden for fagene, prøvernes regler eller forberedelserne op til prøverne.

Intensiv rådgivning og udvikling tæt på de lokale udfordringer

Skoler, der viser tegn på vedvarende udfordringer på baggrund af de tilsynsbaserede kriterier, får tilbud om et rådgivningsforløb med læringskonsulenterne.

Forløbene sætter særligt fokus på, hvordan skolens pædagogiske ledelse bedst muligt bliver støttet i at skabe løbende forbedringer gennem styrkelse af:

 • Arbejdet med data
 • Skolens professionelle læringsfællesskaber (arbejdet i team og fagteam)
 • Udvikling af kvalitet i undervisningen
 • Skolens kapacitetsopbygning (vejlederroller)
 • Ledelsens aktive involvering i udviklingen af undervisningen

Læringskonsulenterne vil gennem udvikling af skolens pædagogiske ledelse have særligt fokus på det eller de områder, der har været afgørende for, at skolen er udtaget i kvalitetstilsyn.

Rådgivning om arbejdet med demokrati og medborgerskab

Læringskonsulenterne tilbyder herudover rådgivning til dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser om arbejdet med demokrati og medborgerskab. Vejledningen fokuserer på fem overordnede fokusområder:

 • Institutionernes rolle i arbejdet med demokrati, medborgerskab og fællesskab samt kendskab til valg og rettigheder
 • Arbejdet med børn og unges evne til at tage kritisk stilling og tænke kritisk
 • Redskaber til arbejdet med følsomme, vanskelige og kontroversielle emner
 • Arbejdet med at undgå marginalisering af enkelte og grupper af børn og unge
 • Forældresamarbejde

Der tilbydes tre forskellige typer af vejledningsforløb inden for demokrati og medborgerskab. 

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer i kommuner, skoler, fritids- og dagtilbud

I perioden 2018-2020 følger læringskonsulenterne op på inklusionseftersynets anbefalinger om fortsat at styrke inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud. Der sættes særligt fokus på:

 • En tidlig indsats gennem tværprofessionelt samarbejde
 • Et styrket samarbejde mellem special- og almenområdet
 • At skabe trivsel med særligt fokus på at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold.
Sidst opdateret: 18. september 2020