; Hop til indhold

Fra 2020 svarer læringskonsulenterne på spørgsmål om folkeskolens fag og prøver på det nye faglige vejledningsforum, emu-respons.  Hvert fag får sin egen gruppe, hvor du som underviser kan stille spørgsmål. Du kan også læse svar på spørgsmål, som andre brugere har stillet. 

Spørgsmålene kan for eksempel handle om undervisningens tilrettelæggelse, forståelse af fagenes mål og læseplan, lovgivning inden for fagene, prøvernes regler eller forberedelserne op til prøverne.

For beskikkede censorer

Hvis du er statsligt beskikket censor i et af folkeskolens fag, har du adgang til den lukkede gruppe inden for det fag, du er censor i. Her kan du finde centrale dokumenter, have dialog med de øvrige censorer og få vejledning af læringskonsulenterne i faget. Grupperne erstatter de tidligere konferencer for beskikkede censorer på SkoleKom. 

Du kan fortsat finde fælles mål, læseplaner, undervisningsvejledninger samt viden- og inspirationsmaterialer inden for fag og tematikker på EMU og de aktuelle prøvevejledninger, regler om anvendelse af hjælpemidler med mere på folkeskolens prøver.

Du finder Emu-respons på respons.emu.dk.

Sidst opdateret: 15. april 2020