Har du spørgsmål til fagenes indhold, prøver eller test kan du skrive direkte til faggrupperne på e-mailadresserne herunder. Du kan også skrive eller ringe til en enkelt læringskonsulent, som du finder i den alfabetiske oversigt.

Kontakt faggrupperne

Dansk: dansk@uvm.dk

Historie, kristendom og samfundsfag: hum.fag@uvm.dk

Matematik: matematik@uvm.dk

Biologi, fysik-kemi, geografi, natur og teknik: naturfag@uvm.dk

Praktisk-musiske fag (håndværk og design, billedkunst, madkundskab, idræt): praktisk.musisk@uvm.dk

Sprogfagene (tysk, spansk, fransk, engelsk) sprog@uvm.dk

Sidst opdateret: 19. december 2018