Læringskonsulentkorpset, som blev etableret i 2014, består af erfarne lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningskonsulenter. Konsulenterne har derfor alle viden med sig fra deres egen praksis. Størstedelen af konsulenterne er ansat på deltid i ministeriet, idet de også arbejder som lærere, pædagoger og ledere på skoler eller som medarbejder i forskellige kommuner over hele landet.

Læringskonsulenterne er placeret i henholdsvis København og Aarhus. En stor del af læringskonsulenternes arbejde foregår dog på landets skoler og i kommunerne, hvor de understøtter lærere, skoleledere og forvaltningsmedarbejdere i arbejdet med at implementere folkeskolereformen.

Læringskonsulenternes arbejde fokuserer især på at:

  • Skabe læring, trivsel og udvikling
  • Give evidens- og databaseret vejledning
  • Understøtte og styrke en skolekultur præget af videndeling, didaktisk refleksion og samarbejde om elevernes læring og trivsel

Vejledning baseret på viden og erfaringer fra praksis

Læringskonsulenternes vejledningspraksis bygger dels på praksiserfaringer og feedback fra skoler og kommuner, dels på viden og forskning om, hvad der virker.

I samarbejde med skoler og kommuner tilpasses vejledningen den lokale efterspørgsel efter viden og metoder – og samtidig bringer læringskonsulenterne viden og erfaringer fra samarbejderne med skoler og kommuner tilbage til ministeriet.  

Arbejdet med at gøre viden, gode metoder og værktøjer brugbare for både lærere, pædagoger, ledere, forældre, elever og de politiske beslutningstagere er en vigtig del af konsulenternes arbejde og konsulentkorpset samarbejder derfor med ministeriets videnskontor om at skabe og sprede gode metoder og værktøjer til kommuner og skoler.

En gruppe med forskellige kompetencer

Læringskonsulenternes faglige kompetencer og erfaringer spænder over et bredt felt.

Læs mere om de enkelte læringskonsulenters kompetencer og vidensområder, og se hvordan du kontakter dem.

Bliv læringskonsulent

Har du en stærk faglig profil som lærer eller pædagog? Eller har du masser af erfaring med skoleudvikling – enten som skoleleder, afdelingsleder eller kommunal konsulent? Og vil du være en del af et stort hold af lærere, ledere og forvaltningskonsulenter, der hjælper skoler og kommuner på vej og gør en forskel for børns læring, så hold øje med siden her.

Center for Udgående Kvalitetsarbejde i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) søger jævnligt læringskonsulenter til det nationale læringskonsulentkorps inden for folkeskoleområdet.

Når vi har ledige stillinger, kan de ses her.

Kontakt

På telefonen træffes læringskonsulenterne bedst torsdage og fredage mellem 8 og 16.

Se kontaktoplysninger på læringskonsulenterne

Sidst opdateret: 10. januar 2020