Hop til indhold

Trine Trentemøller

Særlige vidensområder

Dansk i udskolingen, Samarbejde mellem skole og hjem- forældrenetværk, Robusthed og dysleksi, Udsatte børn og hjerneforskning, Struktur og systematik i anvendelse af data

Ansættelser

Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi, PD i Projektledelse og Organisationsudvikling, læsevejleder og folkeskolelærer

Bopælskommune

Skanderborg

Spørg konsulenten

Trine.Trentemoller@stukuvm.dk

Telefon

3392 5459 (onsdag - fredag)

Biografi

Jeg er uddannet lærer fra 2001 med linjefag i dansk og billedkunst. Jeg har arbejdet på Risbjergskolen i Hvidovre og på Mølleskolen i Ry. Gennem mit arbejde som lærer, har jeg primært arbejdet med dansk i udskolingen. Jeg har efterfølgende uddannet mig som læsevejleder og har taget en diplomuddannelse i Projektledelse og Organisationsudvikling med fokus på, hvordan man understøtter en god evalueringskultur i skolen. I 2016 blev jeg færdiguddannet cand.pæd. i Pædagogisk Psykologi fra DPU, hvor jeg skrev speciale om, hvordan udviklingen af udsatte børns eksekutive funktioner kan understøttes af forskellige pædagogiske interventioner. Ved siden af mit arbejde som vejleder og læringskonsulent arbejder jeg med netværksdannelse for forældre til børn med dyslektiske udfordringer.

Sidst opdateret: 10. januar 2020