Hop til indhold

Rasmus Ulsø Kjær

Særlige vidensområder

Matematik, Anvendelse af data, Databeriget ledelse og udvikling, Nationale og faglige test, Faglige netværk, Følgeforskning.

Ansættelser

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Bopælskommune

Aarhus

Spørg konsulenten

Rasmus.ulsoe.kaer@stukuvm.dk

Telefon

2528 4871

Biografi

Min uddannelsesmæssige baggrund er lærer og en cand.pæd i pædagogisk psykologi med speciale i udviklingspotentialer i folkeskolens ledelse og organisation. Jeg har 12 års undervisningserfaring i matematik i 7.-9. kl. Sideløbende med mit virke som lærer har jeg udgivet trykte og online materialer herunder testsystemer til matematik.

Mit særlige vejledningsområde, udover matematikken, er i anvendelse af data, herunder data fra nationale test, trivselsmålinger og lokalt indsamlede data fra f.eks. faglige test, elevprodukter observationer mm.

Internt i ministeriet sidder jeg som koordinator for matematikfaggruppen og som koordinator af det team der har ansvaret for fag, prøver og test i konsulen korpset. Her arbejder jeg med udvikling af matematikfaget, udvikling af afgangsprøver i matematik og udviklingen af nationale test både i matematik og generelt.

Derudover arbejder jeg med følgeforskning og forskning i skoleområdet generelt, dog særligt med det der vedrører matematik og anvendelsen af data.

Sidst opdateret: 29. juni 2020