Hop til indhold

Pia Peebles

Særlige vidensområder

Dansk i udskolingen, tysk, evaluering, læringsmål og nationale test i dansk læsning

Ansættelser

Lærer, læsevejleder og praktiklærer

Bopælskommune

Gladsaxe

Spørg konsulenten

Pia.peebles@uvm.dk

Telefon

2528 4846 (torsdag og fredag)

Biografi

Jeg er uddannet lærer fra Blaagaard Seminarium i 1981 med linjefag i tysk og latin. Jeg har mere end 30 års undervisningserfaring i dansk og er beskikket censor i dansk og tysk. Desuden har jeg erfaringer med forlagskurser omkring anvendelse af lærebogsmaterialer.

På Statens Pædagogiske Forsøgscenter har jeg arbejdet med integrering af projektarbejde i tysk og dansk, planlægning af undervisning på baggrund af elevers læringsstile, brug af logbog og portfolio til evaluering af elevers læring og formulering af nye læringsmål.

Som læsevejleder har jeg afholdt kurser for kolleger omkring faglig læsning og jeg arbejder med at anvende resultaterne af nationale test i dansk læsning som grundlag for god læseforståelsesundervisning i alle fag.

Sidst opdateret: 29. juni 2020