Hop til indhold

Pia Kløjgård Jensen

Særlige vidensområder

Forvaltning, styringsmekanismer i den kommunale forvaltning, kvalitetsudvikling, anvendelse af data mhp udvikling af undervisningen, skoleledelse og Udskolingen; praksisfaglighed, samarbejdet med ungdomsuddannelserne, uddannelse og job, karrierelæring, kompetenceudvikling og netværksfacilitering.

Ansættelser

Lærer, cand.pæd.soc.

Bopælskommune

Silkeborg Kommune

Spørg konsulenten

pjens@stukuvm.dk

Telefon

2136 3670

Biografi

Jeg er uddannet lærer i 2001 og blev kandidat i pæd.soc i 2007. Fra 2011 har jeg været ansat som konsulent i Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune.  Fra 2016 har jeg primært arbejdet med kvalitetsudvikling og skoleledelse. Fra august 2017 har jeg som projektleder for Videncenter for Udskoling i Silkeborgborg været med til at etablere Videncenter for Udskoling, og igangsætte indsatser mhp udvikling af udskolingen i samarbejde med de kommunale folkeskoler og andre aktører i udskolingen. Indsatser som forankring af den kommunale læseplan for det obligatoriske emne uddannelse og job, herunder arbejdet med karrierelæring i udskolingen, styrkelse af samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Overgang til ungdomsuddannelserne, fagligt løft af de svageste elever. Samarbejdet med erhvervet og procesledelse af praksisfaglighed i folkeskolen.

Derudover har jeg været med til at udvikle en model for datafunderede læringssamtaler mellem forvaltning og skoleledelser Læringssamtalerne har taget afsæt i skolernes kvalitetsrapport. Læs mere på emu.dk

 

Sidst opdateret: 19. august 2020