Pernille Mattiesen

Særlige vidensområder

Inklusion, mobning, trivsel og undervisningsmiljø, elevinddragelse, børnefællesskaber og forældresamarbejde

Ansættelser

Cand.mag. i pædagogik og uddannelsesstudier og psykologi fra Roskilde Universitet, systemisk og narrativ proceskonsulent samt projektleder

Bopælskommune

København

Spørg konsulenten

Pernille.matthiesen@uvm.dk

Telefon

4160 3146

Biografi

Jeg er uddannet i psykologi og pædagogik og uddannelsesstudier. Jeg har været leder af Børns Vilkårs Skoletjeneste og børnefaglig konsulent i Børns Vilkår. I den forbindelse har jeg blandt andet været beskæftiget med udvikling og gennemførelse af inklusionsindsatser på skoler. Derudover har jeg rådgivet ledere, medarbejdere, forældre og børn i forhold til inklusion, mobning, trivsel, undervisningsmiljø, børnefællesskaber og forældresamarbejde. Jeg har undervist i samme temaer på Professionshøjskolen Metropol og i diverse kommuner.

I Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er jeg projektleder på Inklusionsteamets forsknings- og udviklingsprojekter, hvor forskningsinstitutioner samarbejder med kommuner om at udvikle praksisnær viden og metoder om inklusion.

Sidst opdateret: 10. januar 2020