Hop til indhold

Pauline Ansel Henry

Særlige vidensområder

Strategisk kapacitetsopbygning baseret på data og viden, praksisudvikling, vejlederroller, overgange og forældresamarbejde

Ansættelser

Cand.scient.adm. fra RUC, studier i pædagogik på Københavns Universitet, konsulentuddannelsen på DISPUK.

Bopælskommune

København

Spørg konsulenten

Paans1@uvm.dk

Telefon

3392 5045

Biografi

Jeg er uddannet i offentlig forvaltning og har 18 års erfaring som konsulent på 0-18 års området fra blandt andet Københavns Kommune og BUBL. Som kommunal konsulent havde jeg fokus på socialt udsatte børn og unge, herunder flere udviklingsprojekter om visitation og tosprogede børn. Jeg var også med i en gruppe på tværs af forvaltninger med fokus på helhed i indsatserne fra 0-18 år.


I BUPL arbejdede jeg med at koble forskningsviden, politikudvikling og forhandling om forebyggelse og inklusion. Jeg har samtidigt undervist og lavet udviklingsarbejde i flere kommuner på dag- og fritidsområdet. Jeg har erfaring med praksisudvikling, coaching (herunder ledercoaching), strategiudvikling, implementering samt inddragelsesprocesser i forhold til politikudvikling.

Sidst opdateret: 29. juni 2020