Særlige vidensområder

Matematikundervisning i udskolingen, viden om undervisning af elever med matematikvanskeligheder, viden om undervisning af højt begavede elever, undersøgelsesbaseret læring, undervisningsdifferentiering, anvendelse af mål, feedback og evaluering i udviklingen af undervisningen, viden og erfaring med bevægelse og teknologi i undervisningen, vidensdeling og vejledning via fagteams, PLF og PLC samt digital dannelse.

Ansættelser

Folkeskolelærer og matematikvejleder

Bopælskommune

Aabenraa Kommune

Telefon

2014 8549

Biografi

Jeg er uddannet folkeskolelærer i 2008 fra UC Syd, med linjefagene matematik, biologi, geografi samt historie og i 2016 uddannet matematikvejleder.

På Tinglev skole arbejder jeg som udskolingslærer, praktiklærer og matematikvejleder. Jeg brænder for at gøre undervisningen nærværende og relevant for eleverne, og understøtter elevernes læring med mål og evaluering, bevægelse og undersøgelse, samt it og teknologi.

Som matematikvejleder arbejder jeg bl.a. med fagteamsamarbejde, undervisningsdifferencering, vejledning ud fra data og test, turbo forløb, kodning og digital dannelse. Jeg har gode erfaringer med, hvordan PLC og PLF kan understøtte vidensdeling og facilitere faglige og sociale tiltag på skoleplan og kommunalt plan.

Sidst opdateret: 25. september 2019