Malene Schatt-Eppers

Særlige vidensområder

Idræt, bevægelse i folkeskolen, læringsmål i undervisningen, trivsel og undervisningsmiljø

Ansættelser

Lærer og pædagogisk diplomuddannelse i idræt

Bopælskommune

København

Spørg konsulenten

malene.schat-eppers@stukuvm.dk

Telefon

3392 5772 (onsdag - fredag)

Biografi

Jeg har hele mit liv været aktiv i idrætsverdenen, og jeg har kredset om bevægelse og idræt i min uddannelse. I 2001 blev jeg uddannet lærer fra Blaagaard Seminarium med idræt og håndarbejde som linjefag. Efterfølgende har jeg taget en pædagogisk diplomuddannelse i faget idræt med fokus på bevægelse og læring. Jeg har undervist i folkeskolen primært i idræt og dansk på de fleste klassetrin.

På min nuværende arbejdsplads på Husum Skole har jeg været med til at udvikle rollen som bevægelsesvejleder og sat bevægelse på dagsorden i forhold til skolens ledelse, pædagogiske personale og elever.

Sidst opdateret: 10. januar 2020