Hop til indhold

Mads Remmer

Særlige vidensområder

Dansk, Fælles Mål, Prøverne i dansk (FP9 og FP10), Skrivedidaktik.

Ansættelser

Lærer og cand. pæd i didaktik (dansk) 

Bopælskommune

København

Spørg konsulenten

mads.remmer@stukuvm.dk

Telefon

3392 5281

Biografi

Jeg er uddannet lærer i 2008 fra N. Zahles Seminarium med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk og geografi. Jeg har 10 års erfaring som dansklærer i udskolingen på Hørsholm Skole i Hørsholm. I 2017 blev jeg cand.pæd. i didaktik (dansk) med speciale i unge menneskers literacyrelaterede brug af sociale medier.

Jeg arbejder med vejledning i de afsluttende prøver i dansk (FP9 og FP10) og med danskfagets didaktik generelt med særligt fokus på skrivedidaktik.

 

Sidst opdateret: 29. juni 2020