Mads Joakim Sørensen

Særlige vidensområder

Naturfag, Fælles Mål/læringsmål, nationale test, digitale prøver, fælles naturfagsprøve, udvikling af PLF og vejlederfunktionen.

Ansættelser

Lærer, pædagogisk diplomuddannelse indenfor naturfagsdidaktik og vejledning.

Bopælskommune

Glostrup

Spørg konsulenten

Mads.joakim.sorensen@uvm.dk

Telefon

4169 8242 (ons-fre)

Biografi

Jeg er læreruddannet med linjefag i fysik/kemi, natur/teknik, matematik, samfundsfag og idræt. Som lærer på Heibergskolen har jeg haft en række tillidshverv og koordinerende funktioner, blandt andet som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen, medlem af skolens udviklingsforum, skemalægger og teamkoordinator, samt stået for udvikling af en obligatorisk valgfagsordning og udeskole som en fast del af skemaet. Derudover har jeg være med til at udvikle en særlig talentindsats på tværs af skolerne i lokalområdet og stået for udvikling af vejledningskultur på skolen.

På Heibergskolen er jeg naturfagsvejleder og jeg er tidligere fagkonsulent i fysik/kemi i Undervisningsministeriet. Jeg har et bredt kendskab til målformulering og evaluering, da jeg har været med til at forenkle Fælles Mål for fysik/kemi, samt udviklet prøver og test, blandt andet som medlem af opgavekommissionen i naturfag.

Sidst opdateret: 10. januar 2020