Hop til indhold

Lisbeth Hædersdal

Særlige vidensområder

Modtagelse af nyankomne, modtagelsesklasser, dansk som andetsprog, tosprogede børn og forældresamarbejdet, den sproglige dimension i undervisningen, Guided Reading og dialogisk læsning og vejledning

Ansættelser

Lærer og Cand. pæd. i didaktik og musikpædagogik 

Bopælskommune

Herlev

Spørg konsulenten

Lisbeth.Haedersdal@stukuvm.dk

Telefon

3392 5257 (onsdag – fredag)

Biografi

Efter endt læreruddannelse på KDAS med linjefagene; dansk, musik, hjemkundskab og dansk som andetsprog tog jeg en kandidatuddannelse i Didaktik og Musikpædagogik på DPU. Gennem mine studier bar jeg interesseområdet omkring arbejdet med tosprogede elever med mig, hvilket udmøntede sig i ansættelser udelukkende i modtagelsesklasser eller sprogcentre på folkeskoler i Københavns kommune.

Efter et vikariat på Utterslev skole, arbejdede jeg otte år på Lundehusskolen, hvor jeg har undervist i udskolingen, ført til afgangseksamen, arbejdet i sprogcenteret, modtagelsesklassen samt adskillige år som vejleder i dansk som andetsprog. Her læste jeg endvidere et semester på UCC i Interkulturel pædagogik.

De sidste par år har jeg arbejdet som DA2-koordinator på Toftevangskolen, hvor mit arbejde dels består i at koordinere modtagelsen af nyankomne, klæde teamsne på til modtagelsen, samt sikre den sproglige dimension i fagene.

Sidst opdateret: 29. juni 2020