Hop til indhold

Særlige vidensområder

Specialkonsulent: Børn og unge i udsatte positioner, trivsel og mistrivsel, inkluderende læringsmiljøer, tværprofessionelt samarbejde, PPR, konflikthåndtering, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Ansættelser

Lærer. cand.pæd. i generel pædagogik.

Spørg konsulenten

line.anne.roien@stukuvm.dk

Telefon

3071 9838

Sidst opdateret: 30. juni 2021