Hop til indhold

Laura Lykkegaard

Særlige vidensområder

Dansk som andetsprog, modtagelse af nyankomne, dansk i udskolingen, udskoling og overgange, arbejde med målstyring, arbejde med motivation samt samfundsfag.

Ansættelser

 

Bopælskommune

Lyngby Taarbæk

Spørg konsulenten

Laura.Lykkegaard@stukuvm.dk

Telefon

3392 5306 (torsdag -fredag)

Biografi

Jeg er på nuværende tidspunkt ansat som dansklærer, klasselærer, modtageklasse- og dansk som andetsprogslærer i udskolingen på Toftevangskolen i Birkerød. Derudover er jeg ansat som impact coach.

2013-2017: Dansklærer, samfundsfagslærer og mentor på 10. klasseskolen, Mantziusgården i Birkerød. Jeg var ligeledes lærer og mentor i modtageklassen for elever i alderen 15-19 år, hovedsageligt uledsagede flygtninge. 

2009 – 2012: Dansklærer, klasselærer, modtageklasse- og dansk som andetsprogslærer på mellemtrinnet på Fuglsanggårdsskolen i Virum. Her var jeg også tovholder for SAL (systemisk analyse af læ-ringsmiljøer).

2003 – 2009: Dansklærer, klasselærer, dansk som andetsprogslærer i indskolingen på Peder Lykke skolen på Amager. 

Sidst opdateret: 29. juni 2020