Hop til indhold

Joan Hellqvist Madsen

Særlige vidensområder

Ledelses-, konsulent- og forvaltningsarbejde vedr. tosprogede børn og unge. Netværksdannelse og styring. Organisering og undervisning i dansk som andetsprog, sproglig udvikling i fagene, genrepædagogik. Organisering og ledelse af professionelle læringsfællesskaber (PLC, PLF og co-teaching). Tosprogede børn i dagtilbud og sammenhæng i overgang til skole.

Ansættelser

Lærer, diplommodul i ledelse af skoler med tosprogede elever, proceskonsulentuddannelse, 2-årig efteruddannelse i undervisning af tosprogede elever.

Bopælskommune

Aarhus

Spørg konsulenten

joan.hellqvist.madsen@stukuvm.dk

Telefon

2143 0796

Biografi

Siden jeg blev lærer i 1986 har jeg været koordinator og DSA lærer på Ellekærskolen og Møllevangskolen i Aarhus.

I 2002 blev jeg ansat som konsulent for undervisning af tosprogede elever i VIA CFU.

Fra 2009-2019 har jeg været ansat i Silkeborg Kommune til at etablere og lede Videncenter for integration med henblik på at styrke tosprogede børn og unges faglighed på hele dagtilbuds- og skoleområdet. Her har jeg bl.a. arbejdet med strategiske mål og rammesætning, kapacitetsopbygning, målstyring og implementering af indsatser på såvel skole- som forvaltningsniveau.

Med Videncentrets forankring på Sølystskolen indgik jeg også i ledelsen på skolen, hvor jeg bl.a. har arbejdet med etablering, organisering og ledelse af læringsfællesskaber bl.a. med fokus på DSA, synlig læring og sprogbaseret undervisning som omdrejningspunkt.

Herudover har jeg deltaget i arbejdsgruppen for revidering af Fælles Mål i DSA, 2009 og været medproducent på undervisningsfilm om organisering af DSA og sprogbaseret undervisning.

Sidst opdateret: 19. august 2020